График за прием в първи клас за учебна 2023/2024 г.

 

Grafik_2023

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ      РОДИТЕЛИ,

      Приемът на деца в първи клас е централизиран и се извършва съгласно Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна, публикувана в рубриката „Наредби“.          https://school.is-vn.bg/

     Електронният прием за учебната 2023/2024 година ще стартира на 17.05.2023 година и ще протече по утвърдения „График на дейностите“.

Приемът на деца в І клас в общинските училища на територията на община Варна се осъществява в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в  училищното образование.

Съобразно Системата от правила за прием в първи клас и районите за обхват на учениците електронната система класира децата по водещия критерий – близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето:

  • първа група: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището от 3 (три) и повече години;
  • втора група: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 (една) година, но по-малко от 3 (три) години;
  • трета група: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището до 1 (една) година;
  • четвърта група: деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището.

Необходими  документи при записване:

  1. Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.
  2. Копие на документ за адресна регистрация (оригиналът се представя за сверка).
  3. Копие на удостоверение за раждане на ученика (оригиналът се представя за сверка).
  4. Документ, доказващ съответното посочено предимство.