За нас

Основно училище “Константин Арабаджиев“ се намира в град Варна, район Одесос и обучава ученици от 1 до 7 клас. Обучението се извършва в една учебна смяна.

В начален етап е организирано допълнително обучение по английски език, по информационни технологии, изобразително изкуство, занимания по хореография .

В прогимназиален етап възпитаниците на училището разширяват познанията си в ИУЧ и ФУЧ: български език и литература, математика, човекът и природата,  английски език; в извънкласни дейности: български език, природознание, екология и спорт.

Училището предлага целодневно обучение на всички желаещи ученици от първи до шести клас.

Учениците участват в дейности по общински, национални и европейски програми и проекти.

Педагогическият колектив организира разнообразни дейности за работа с децата през свободното им време: модерен балет, школи по изобразително изкуство, школи по английски език, хореография, клубове по интереси и различни видове спорт.