История

Училището съществува от 1896 / 1897 учебна година под името „Сава II” като клон на училище „Сава Ангеларий”.Обучавали са се два класа: трето и четвърто отделение. В този вид то съществува две години. През учебна 1898 / 1999 учебна година се създават първо и второ отделение по една паралелка, вместо трето и четвърто.

През 1900/ 1901 година  се  отделя като самостоятелно училище под името „Антим I” с две отделения – първо и второ и се създава забавачница. През следващата година отделенията стават три. В този  вид то съществува до 1910 / 1911 година. Постоянно е нараствал броят  на учениците. Училищната сграда не можела да побере всички ученици от района. Наложило се да се построи нова по – голяма сграда.

На 1 май 1910 година варненските културни среди честват тържествен юбилей -50 години от откриването на първото българско училище в града. Константин Арабаджиев  е писмено поканен от от Варненската община и кмета Иван Церов. Варненската общественост решава да запише със златни букви в летописа на Варна името на първия български учител в града Константин Тодоров Арабаджиев като построи училище, което да носи неговото име.

Той не може да скрие вълнението си от това решение. След завръщането си в Търново   изпраща благодарствено писмо до варненския кмет Иван Церов за оказания му сърдечен прием и сумата от 1000 лева, помощ за уредбата на новата сграда. На 27 юни 1911 година се полага първия камък на основното училище, наречено на първия учител в град Варна  Константин Тодоров Арабаджиев.

Роден в Арбанаси, Търново. Изпратен от П. Р. Славейков за учител в града по настояване на варненската българска община, членове на която са видните варненски родолюбци хаджи Стамат Сидеров, двамата братя Сава и Никола Георгиеви, хаджи Рали Мавридов и др. През учебната 1911 / 1912 година занятията се водят в новата сграда.

Построен е първия етаж. Започва историята на новата училищна сграда – с 5 отделения и 12 прогимназиални паралелки. Историята на едно училище, оставило изключителна следа в образователното дело на град Варна; история, която продължава и до днес.

През 1924 година се построява втория етаж. В началото на 1924 / 1925 година по решение на Варненското училищно настоятелство от 15.09.1924г. Първа варненска мъжка гимназия, която до тогава се помещава в частна къща се премества в сградата на ОУ „Константин Арабаджиев” и се създава пълно развито народно основно училище със 779 ученици в 12 паралелки и 5 отделения.

Обучението се води на две смени. От тогава до днес училището съществува като основно училище. Хиляди са учениците, завършили училище „Константин Арабаджиев” и всички те са оставили частица от себе си.

Училище с богата история, традиции и високи постижения в образованието през годините.  Училището е носител на орден “Кирил и Методий” първа степен и два ордена „Кирил и Методий” втора степен.

Училище, създало лидери във всички сфери на нашето общество.

Днес, когато се докосваме до онази библейска възраст, наречена зрялост, ние усещаме училището като светилник и институция, дошла от миналото, пулсираща в настоящето, пръскаща духовната си извисеност в идното.