Клуб „Черно море-морето и ние“

Клубът има за цел да привлече вниманието на учениците към проблемите на Черно море, представяйки черноморската екосистема и организмите в нея, значимостта на Черно море и стремежът за неговото опазване. Под ръководството на Ивелина Стоянова – ръководител на клуба децата повишават своята ангажираност за опазване на черноморския район, в който живеят.