Обучение в електронна среда от разстояние

ГРАФИК НА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 6-7 КЛАС:

12.11.2020-20.11.2020 г.

1 час: 08.10-08.40

2 час: 08.50-09.20

3 час: 09.50-10.20

4 час: 10.40-11.10

5 час: 11.30-12.00

6 час: 12.20-12.50

7 час: 13.00-13.30