План – прием за учебна 2021/2022 г.

I. За подготвителни групи:

  1. Брой групи- 1 /една/.
  2. Брой деца в групата – 22/двадесет и две/

II. За първи клас:

    1. Брой паралелки- 2 /две/.

    2. Брой  места в паралелките – 44 /четиридесет и четири/

    3. Целодневна организация на учебния ден.

III. За пети клас:

1. Брой паралелки- 2 /две/.

    2. Брой  места в паралелките – 56 /петдесет и две/

    3. Целодневна организация на учебния ден.