Състав на Обществения съвет

                                 Състав на Обществения съвет при ОУ „Константин Арабаджиев“:

        Председател:

                                                                                           Елена Христова

                                                                                               Членове:

                                               1. Дарина Димитрова

                                               2. Галина Янакиева

                                               3. Сияна Богданова

                                              4. Мария Върбанчева -представител на финансиращия орган Община Варна