Традиции

Нашите традиции са:

  • Ден на будителите;
  • Фолклорен празник;
  • Концерт на училището;
  • Празник на буквите;
  • Вечер на буквите;
  • Състезание „Мама, татко и аз“;
  • Дни на спорта.

Учениците от Основно училище „Константин Арабаджиев“ участват в общински и национални конкурси, фестивали и състезания.