ОУ „Константин Арабаджиев“ чества 110 годишен юбилей

110 години училище!

110 години мъдрост, знание и опит!

110 години традиции, история!

От висотата на тази почтена възраст можем гордо  да погледнем нашето минало и нашето бъдеще.

ОУ „Константин Арабаджиев“ е училище с минало, богато на спомени, с традиции, с настояще, изпълнено с предизвикателства. Училище с бъдеще! Защото бъдещето расте в него!

110 години сме част от историята на българското образование.

Духът на едно училище се носи от тези, които поддържат традициите и ги предават от поколение на поколение. Повече от век даваме на нашите ученици най-ценното: знание, възпитание, пример.

110 години е заслужен повод за гордост на всички –учители, ученици, родители, защото са част от една достойна история.

Нека носим с гордо вдигната глава тази чест! С признание и отговорност!

Честит празник!

Posted in Uncategorized.