Насоки за работа на системата на училищното образование в условията на COVID-19

ПРОЧЕТИ

ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

ПРОЧЕТИ

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

15 септемврие не само първият учебен ден. Този ден е празник, на който цял един народ се прекланя пред духовното огнище на българина-училището! Честит празник и успешна учебна година!